AUTHORS
CATEGORIES
LANGUAGES
BOOK TYPE
PRICE

INR 30.00

ગાંધીજીના જીવનનો પરિચય આપતાં પુસ્તકો તો અપરંપાર લખાયાં છે, પણ એમના નેતૃત્વે જીવનના જુદાજુદા તબક્કે કેવા ચમત્કારો સર્જ્યા તેનો વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ બહુ ઓછા લેખકોએ કર્યો છે. ગાંધીજીવનની અમુક પ્રવૃત્તિઓ વિશે પણ લખાણો થયાં છે, પણ એમના નેતૃત્વગુણની અખંડ પૃથક્કરણાત્મક તપાસ થવાની બાકી હતી. ગાંધીજીવન તો જગતભરના અભ્યાસીઓનો પ્રિય વિષય રહ્યો છે, પણ ગાંધીજીના વ્યક્તિત્વના નેતૃત્વપાસાની જ નોખી મીમાંસા બહુ ઓછા અભ્યાસીઓને આકર્ષી શકી હતી. ગાંધીજીવન અને વિચારના એક પ્રખર અભ્યાસી શ્રી પાસ્કલ એલન નાઝરેથ અનેક કામગીરીઓ અર્થે દેશવિદેશમાં ઘૂમ્યા છે, સમાન રસના અનેક અભ્યાસીઓ સાથે વિમર્શનો લાભ એમને મળ્યો છે. ગાંધીજીવનના પરિશીલનના ફળરૂપે ગાંધીઝ આઉટસ્ટૅન્ડીંગ લીડરશીપ નામે જે પુસ્તક એમણે લખ્યું એ અભ્યાસજગતમાં જાણીતું થયું, ચર્ચાયું પણ ખરું, એ ગાંધીવિચાર વિશેનું મહત્ત્વનું પ્રદાન ગણાયું.

માનવજાતની તવારીખમાં જે મહાન મોવડીઓએ નેતૃત્વ પૂરાં પાડ્યાં છે તેમાં સંઘર્ષના કાળમાં જે વિધાયક નેતૃત્વ ગાંધીજી પાસેથી આવડી મોટી પ્રજાને મળ્યું એ ઇતિહાસની અભૂતપૂર્વ ઘટના છે. ગાંધીજીવનના આ વિશિષ્ટ પાસા પરનો એક સંગીન અભ્યાસ શ્રી નાઝરેથ તરફથી મળ્યો હતો એ હવે ગાંધી - એક અનોખું નેતૃત્વ દ્વારા ગુજરાતી અભ્યાસી વાચકો માટે પણ સુલભ બને છે.

INR 300.00

INR 60.00

ગાંધીજીના જીવનની કથા ચિત્રો વાટે કહેતું આ પુસ્તક છે. આપણા રાષ્ટ્રપિતા એક સાવ સામાન્ય બાળક હતા. જીવનના ખાડાખડિયાવાળા માર્ગે એમની મજલ ચાલી. દક્ષિણ આફ્રિકામાં એમના વ્યક્તિત્વનો ઘડતરકાળ વીત્યો અને ત્યાં જોતજોતામાં એ લોકોના આગેવાન બન્યા. સાદગી અને સત્યમય જીવનના અનેક અખતરાઓ કરીને જ્યારે હિંદુસ્તાન આવ્યા ત્યારે દેશના કરોડો લોકોના માનીતા એ ‘ગાંધીજી’ બન્યા. હિંદુસ્તાનને અહિંસક માર્ગે આઝાદી અપાવી એ એમનો પ્રયોગ ઈતિહાસમાં અનોખો છે. પોતાના હૈયાના એ હારને કરોડોએ ‘બાપુ’ કહ્યા. દેશને આઝાદી મળી એ પછી થોડા મહિનામાં જ એમણે નિર્વાણપંથે પ્રયાણ કર્યું. અદના ‘મોહન’માંથી કરોડો ભારતવાસીઓના ‘બાપુ’ બનનાર એ મહાન જીવનની કથા આ પુસ્તકમાં કહેવાઈ છે. કિશોરો-યુવાનોને તો ગમશે જ, પણ સહુ કોઈને રસ પડે એવી આ ચોપડી છે.

Author(s) : Edited work

INR 250.00

This is the story of the inner Gandhi from 1946 to his death. It is the story of his wrestling and searching, anguish and faith, his determination and courage. No one can understand Gandhi if he does not know what Gandhi went through during those two years. No one can evaluate his work unless he knows Gandhi’s own evaluation. In this small volume I have tried to carry across to the reader the main trends in Gandhi’s thinking and his final conclusions, being as true to the spirit as I could. Whenever possible, I have allowed Gandhi to speak for himself. Gandhi Faces the Storm is intended for those who already have some knowledge of Gandhi and who wish to learn more. May this not be simply another book about Gandhi which will be read merely for curiosity. May the reader examine Gandhi’s message in his heart. [From Author’s Preface]

INR 50.00

INR 25.00

INR 150.00

INR 300.00

When someone in Bengal requested a message from Gandhiji, he said four words in Bengali: ‘Amar Jivani Amar Vani’ — My life is my message. That means, he wished that his message should be found in his work and practice, rather than just in words. The purpose of presenting incidents of Gandhiji's life here, in the form of a ‘Gandhi Katha’, is to focus on several scattered incidents of his life in order to introduce ourselves to the manifestation of different levels of greatness of his life. Each of these incidents represents and bring out various powerful aspects of his grand personality. Each incident is a camphor lamp. It would be worth the effort if such a lamp provides and creates a special vision of the magnificent and beautiful life image of Gandhiji, which he generated and carved out from each and every moment of his life, before it extinguishes.

INR 20.00

INR 20.00